- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Hadde ikkje løyve til å tilby skuleskyss – slik gjekk det då formannskapet fekk saka