– Forureining er noko ein må våge å snakke høgt om