Første gong det blei nytta helikoptertransport

foto