Tvillingbrørne Torger Inge (til venstre) og Joar Ole Sætre kan begge sjå lysare på framtida etter at dei har fått genterapien Luxturna som gjer at dei ikkje blir blinde. Her saman med hunden Millie. Foto: Even Ørjasæter

No ser dei lysare på framtida

– No slepp vi å måtte legge til at vi kan bli blinde om nokre år når vi er på jobbintervju.