– Omstillingsarbeidet er viktigare enn nokon gong

foto