Heit diskusjon om dagsaktuelt tema – ordførar og Sve ueinige

foto