Stort fleirtal av innbyggjarane vil skifte kommune

foto