Fryktar flukt innan helsesektoren: – Vi har alle vår grense