Go-Ahead og Mantena samde om vedlikehaldsavtale for tog