Testar tyfonane

Onsdag klokka 12 blir tyfonanlegga landet over testa.  Foto: Johan Behrentz

nyhetsstudio

Sivilforsvaret testar årleg sine tyfonanlegg i januar og i juni. Onsdag 13. januar klokka 12.00 går signalet "Viktig melding – søk informasjon" ut på over tusen varslingsanlegg over heile landet. I tre seriar med eitt minutts opphald blir signalet sendt ut.