Fortent tap, trass i god innsats frå desse søstrene