Sjå kven som var oppe for å springe i gryotta – dette var dei raskaste i Konradløpet