Gjer det best i landet så langt: – Berre for moro skuld