Vann ikkje, men leverte ein flott prestasjon

foto