Deltakarauke i lokalt sykkelritt - arrangørane hadde fleire grunnar til å smile

foto