Søndagens innlegg fra Stranda Høgres Hans Wilhelm Gullestad her i Nyss;

" Ellers flytter vi til Japan.." er miljømessig en ynkelig ytring.

Du siterer fra avisa Dagens Næringsliv. Nå lørdag hadde de en fleresiders reportasje med tekst og bilder av grov forurensning fra oppdrett. Denne saken følges opp av DN i mandagens avis.

Stranda Arbeiderparti er som kjent positive til oppdrett jfr flere innlegg her i Nyss.

Det forhold at Stranda Høgre ikke kommenterer eller vil stille krav jfr bl.a. forurensingsloven er bemerkelsesverdig men ikke overraskende.