Nei Waaler, jeg fortsetter ikke å forvirre, slik du skriver i Nyss 9/5.

Selv om vi har søkt lokalisering i to forskjellige kommuner gjør ikke dette at avstandskravet mellom anleggene bortfaller, eller andre hensyn for den saks skyld. Det tror jeg du vet. Det skal være minimum 2 kilometer mellom ulike anlegg. Siden lokaliteten Urdaneset Nord, omsøkt av selskapet Norsk Sjømat Oppdrett AS, lå under minimumsgrensen for avstand for området dere ville at vi skulle flytte til, var det uaktuelt å søke på daværende tidspunkt. NSO fikk avslag på sin søknad to ganger, noe som forteller oss at det ikke var aktuelt å søke selv etter at deres prosess var ferdig. Anlegget vårt Urdaneset, er godkjent av alle relevante myndigheter og vi har forholdt oss til vedtakene som har vært gjort gjennom hele prosessen. Kartdata var tilgjengelig som saksinformasjon på kommunens nettsider på samme tid som saken var ute i avisen. Vårt inntrykk er at dere sjeneres over at anlegget er synlig fra Stranda. Hvis det er rett, burde dere gitt innsigelsene tidligere i prosessen, ettersom Urda også er synlig fra Stranda. Vi mener bestemt at vi har svart på vårt. Vi har til og med svart på de samme spørsmålene mange ganger. Dette tilsvaret er faktisk et lite jubileum. Der er vårt 10. svar til dere det siste året, nummer 15 totalt.

Hurra!