Tor Waaler stiller i Nyss den 3. april en rekke spørsmål til meg som han tidligere har fått svar på. Her kommer svarene en gang til;

1. Anlegget ved Urdaneset drives selvfølgelig i tråd med gjeldende tillatelser og godkjenninger. Jeg har selvfølgelig ikke inngått noen avtale med Waaler om å flytte anlegget. Det er ikke anledning til å inngå privatrettslige avtaler om slikt. En avtale om flytting må tas i grundig prosess med relevante offentlige myndigheter.

2. Det er riktig at vi kommer til å flytte fôrflåten ved Urdaneset mellom 50 og 100 meter på grunn av mulig rasfare. Det foreligger imidlertid ingen tidsfrist for når flyttingen skal finne sted. Her har vi en god dialog med offentlige instanser.

3. Til slutt; I Norge er det fritt frem å bosette seg der man ønsker, og arbeidsgiver har ikke anledning til å pålegge medarbeidere å bosette seg i samme kommune som man arbeider. Denne regelen ville jeg tro juristen Waaler er kjent med.

I Hofseth følger vi naturligvis alle lover, samt alle pålegg fra offentlige myndigheter. Waaler skriver at han har flere spørsmål til meg, og jeg ser frem til videre dialog. Videre skriver Waaler at han har praktisert som advokat i 25 år.  Er det litt lite å gjøre for tiden?