Stranda FrP har i sitt lokale partiprogram denne teksta:

«I næringspolitikken herunder reiseliv skal Frp stimulere og gi støtte til nyetablering, nytenkning og vekst. Dette skal ved økonomisk handlingsrom prioriteres i Stranda tettstad med sentrumsplan og tettstadsutvikling samt deltaking i Næringsforum».

Prosjektet Elvastien er heilt klart innanfor i denne prioriteringa.

Initiativet Elvastien er eit tiltak Stranda tettstad sårt treng, om vi skal utvikle oss til å bli eit levande attraktivt sentrum.

Ikkje gi opp Tor, hjelpa kjem med FrP.